Vid många husgavlar finns särskilt anordnade grillplatser. Vilka
regler som gäller för grillning läser du om i policydokumentet.