För dem som påtar i rabatterna eller har sin egen odlingslott, finns särskild
plats att slänga trädgårdsavfallet. Du finner denna nere vid vändzonen