Vid många av husen finns särskilda cykelparkeringar. Dessa är enbart till för cyklar.