På gårdarna parkerar vi i högst 15 minuter för ur -och ilastning, eller vid flytt. T ex räddningstjänsten måste ha fri framkomlighet.