FRÅGOR & SVAR OM BREDBAND OCH IP-TELEFONI


Föreningen har fått förfrågningar beträffande avtalet med Bredbandsbolaget. Avtalet trädde i kraft den 1/2 2006 och omfattar bredband och IP-telefoni för dem som så önskar. För att underlätta för föreningens medlemar, gör vi här ett försök att svara på de vanligast förekommande frågorna. Efterhand som ytterligare frågor uppkommer, skall vi försöka att fylla på denna lista.


Vad kostar detta för mig som medlem?
Kostnaden för både bredband och ip-telefoni är 150 kr, vilken automatiskt kommer att ligga i din månadsavgift fr o m 1/4 2006.

Kan jag behålla mitt Teliaabonnemang men ändå använda mig av telefonin från Bredbandsbolaget?
Det går alldeles utmärkt. Vill du däremot kunna utnyttja alla dina befintliga telejack i lägenheten för Bredbandsbolagets IP-telefoni, måste du säga upp Telia. Vill du ha både Telia och Bredbandsbolaget kopplar du in en telefon direkt i Bredbandsbolagets telefonidosa.

Måste jag använda telefonin som ingår i avtalet?
Nej det är inte något krav.

Vad kostar det att ringa med Bredbandsbolaget?
Det framgår av Bredbandsbolagets hemsida. Det går även bra att ringa Bredbandsbolaget och fråga.

Måste jag ansluta mig direkt?
Alla nya kunder som ansluter sig före den 1 april 2006 slipper anslutningsavgifterna. De olika anslutningsavgifterna framgår av tidigare nyhetsbrev.

Jag har varit kund sedan vi startade med Bredbandsbolaget, måste jag teckna nytt abonnemang?
Nej, alla befintliga kunder fortsätter som vanligt, ingenting förändras, mer än att din månadskostnad för bredbandet halverats.

Vad har vi för hastighet på bredbandet?
För närvarande har vi 10 Mbit uppströms och upp till 100 Mbit nedströms.

Jag har comhem / Telia som internetleverantör idag, kan jag fortsätta med detta?
Det nya avtalet som BRF Runristaren genom HSB tecknade med Bredbandsbolaget påverkar inte dina befintliga tjänster.

Kan jag ha IP-telefoni från flera leverantörer samtidigt?
Det går alldeles utmärkt. Ofta kräver det att din telefonidosa sitter bakom en router, eftersom risken annars finns att den "plockas" av Bredbandsbolagets IP-telefoniserver. Detta gäller dock inte Bredbandsbolagets telefonidosa, vilken skall sitta som första enhet i ditt bredbandsuttag

Hur många datorer kan jag ha kopplade till bredbandet, finns det någon begränsning?
Vi får fem dynamiska IP-adresser per användare från Bredbandsbolaget idag. Med datorerna bakom en router kan man nästan ha hur många som helst. (Teoretiskt fler än 200 stycken.)

Jag använder varken bredband eller IP-telefoni, läggs 150 kronor ändå på min månadsavgift?
Avtalet med Bredbandsbolaget kom till stånd genom att de boende tillfrågades och en starkt övervägande majoritet ville att vi skulle ansluta oss. Avtalet är en gruppanslutning, vilket innebär att kostnaden fördelas på alla medlemar i BRF Runristaren.

Jag vill ha både internet och IP-telefoni från Bredbandsbolaget, hur mycket kostar telefonidosan?
Telefonidosan kostar ingenting, utan den får man låna kostnadsfritt från Bredbandsbolaget, så länge man är telefonikund.

Jag har trygghetslarm och undrar om det fungerar med min IP-telefoni från Bredbandsbolaget?
Vi har fått information från Bredbandbolaget, där de rekommenderar bredbandstelefonikunder med trygghetslarm, att överväga att återgå till Telia då larmet inte fungerar vid strömavbrott och driftstopp i bredbandsnätet. Om kunden vill återgå till Telia står Bredbandsbolaget för startavgiften till Telia vilken för närvarande är 975kr. Kunden skickar i så fall in en kopia av fakturan från Telia, plus uppgifter om kontonummer för återbetalningen, till Bredbandsbolaget. Adressen får du via Bredbandsbolagets kundtjänst.